1 septembrie 2013

Wedding Poem

Pentru Liviu & Miriam
Pământul e atât de vast...
Totuși lumea noastră - a fiecăruia -
E uneori atât de mică, pustie și fragilă.
Căutăm mereu ceva nou sub soare.
Suferind din cauza unui orizont mult prea strâmt
Încercăm să ne construim castele din vânt...
Căutăm... dar tot ce găsim sunt fericiri de o clipă
Pe căi pline cu pietre de care ne poticnim.
Ne dorim cu ardoare binecuvântări
Și o cale presărată cu miracole.
Dar prețul binecuvântării e atât de mare,
Mult prea greu de plătit ni se pare...
Pentru că minunile apar dupa o-ndelungă tăcere
Când sufletul e smerit și-așteaptă cu răbdare...
În goană, în haos, în zbucium,
Niciodată nu se găsește alin pentru doruri nemuritoare...
Voi doi ați găsit ceea ce unii-ar numi minune,
Ceea ce pentru alții e dor sau iluzie...
Dragostea astăzi vă leagă,
Ea va-ndemnat să veniți
Înaintea Tatălui pentru binecuvântare.
Pacea și bucuria să fie peste voi din belșug,
Astfel încât al nevoilor jug
Nicicând să n-apese prea greu.
Pentru că de azi voi și Isus mergeți împreună
Pe o cale presărată cu miracole,
Fie ca viața voastră să fie pentru alții o binecuvântare aleasă.
Toți să vadă ceva nou sub soare
O iubire care îndură, iartă și durează,
O oază de verdeață cu izvoare de apă,
Într-o lume uneori pustie
Pe un pământ atât de vast...
(R.A. - 19/24.08.2013 pentru 25.08.2013)

Happy one week anniversary and many blessings to come!!!