24 decembrie 2015

Pacea, darul prețios oferit lumii
- Pacea, darul preţios oferit lumii -


1. Colindă, colindă (Ascultaţi cu toţii cum vă colindăm)

Este luna decembrie și se apropie Sărbătoarea îndrăgită de majoritatea celor mari și de toți cei mici.
De Crăciun, celebrăm sărbătoarea care a avut loc în urmă cu mai bine de 2000 de ani – nașterea Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat într-un prunc gingaș, în familia unor oameni simpli – Iosif și Maria.
Nu s-a născut într-un palat în Ierusalim, ci într-un staul umil, în Betleem. O iesle plină cu paie i-a fost primul pătuț, o iesle ce parcă prevestea cursul umil al vieții Celui ce a venit să se ofere ca jertfă supremă și să ridice păcatul lumii.
Cineva a spus:  Dumnezeu recrutează de cele mai multe ori persoane din groapă, nu de pe piedestal.” Aceasta s-a intamplat de-a lungul istoriei, cu privire la Ghedeon, David, Estera, Daniel și a fost valabil și în noaptea când s-a născut Domnul Isus. Corul de îngeri care a vestit nașterea Mântuitorului nu s-a prezentat la palatul regal din Ierusalim și nici nu i-a oferit lui Irod un concert in exclusivitate. Biblia ne spune că melodia care vestea minunea nașterii lui Isus, a ajuns prima dată la urechea unor păstori care își vegheau turmele pe câmp în preajma Betleemului. Păstorii au ascultat ceea ce îngerul le-a spus și au fost primii oaspeți ai Regelui.
Din glorii în glorii, S-a născut Isus – Mesia – Mântuitorul  vestit din vechime și mult așteptat.

2. Din glorii în glorii

În momentul nașterii lui Isus, niște înțelepți din Răsărit studiau cerul, pentru a desluși semnele vremii. Deodată au văzut o nouă stea... Nu era doar un astru obișnuit,  era Steaua care vestea nașterea unui Împărat cum n-a mai fost până atunci pe Pământ. Hotărârea lor a fost Să-L caute pe acest Împărat ca să I se închine, oricât de greu ar fi fost drumul pe care trebuiau să-L urmeze.
Călătoria spre Israel a fost lungă, de aproximativ 2 ani, și în tot acest timp, au existat ocazii când poate renunțarea și întoarcerea acasă părea cea mai bună opțiune. Dar ei au fost credincioși celor înțelese și au urmat Steaua călăuzitoare o vreme, până când au intrat în Ierusalim și s-au gândit că Regele nou născut ar trebui să fie în palatul regal. Acolo l-au întâlnit pe Irod și au realizat că abaterea de la Steaua călăuzitoare duce pe un drum greșit. Când au înțeles acest lucru, au plecat de la palat și au continuat pe drumul indicat de Stea. Astfel, au ajuns în Betleem  și au găsit pe Iosif, Maria și copilașul Rege într-o casă. I s-au închinat, și I-au adus daruri: aur, smirnă și tămâie.
Ce dăruim noi Domnului Isus? 
  
3. Departe într-un staul
4. O, noapte, preasfinţită

Toate profețiile din vechime cu privire la Mesia s-au adeverit la nașterea Domnului Isus, una din cele mai frumoase se afla în cartea Isaia, în capitolul 9:
”Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii, şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la împărţirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.”
               
5. El vine liniștit

Mesaj pastor

6. Pace în veci
               
Domnul Isus a venit in lume ca Domn al Păcii, să aducă liniște în viețile zbuciumate ale oamenilor.  Îngerii au cântat: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.Oare înțelegem noi această pace? Oare îi suntem plăcuți lui Dumnezeu?!
Israeliții credeau că Mesia îi va scăpa de sub robia romană, că pacea înseamnă libertate. Și astăzi trăim într-o lume plină de conflicte, în care toți căutăm pacea sub diverse forme, dar nu la Acela care o poate da.
La un moment dat in timpul lucrării Sale pe pământ Domnul Isus a făcut următoarea afirmație: ”Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima,: nici să nu se înspăimânte.” 
Domnul Isus a venit să ne ofere pace cu Dumnezeu: Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea.  El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape”
Vestea Nașterii Mîntuitorului a adus pace în inimile unora și tulburare în inimile altora. Ce aduce aceasta veste  în inima ta? 
Accepți să ai pace cu Dumnezeu?

 7. Veste-am adus

Cea mai mare veste adusă vreodată omenirii a fost că s-a născut Isus, Mântuitorul. El îți poate aduce împăcarea sufletului cu Dumnezeu, o viață plină de liniște în mijlocul furtunilor pământești și viața veșnică alături de Dumnezeu. O astfel de veste ar trebui să aducă pace și bucurie în suflet, care să se reverse și spre alții, nu doar o dată pe an, ci în fiecare zi.
Armonizați-vă sufletele și cântați toți de bucurie!


8. Cântați toți de bucurie
9. Toți să cântăm

Domnul Isus a ales să coboare pe pământ, să ia chip de om, ca să ni-L prezinte pe Dumnezeu mai de-aproape. Atunci, S-a născut într-un staul rece, iar astăzi așteaptă să fie primit altfel. Se apropie momentul Sărbătorii. Cu ce fel de inimă vom sărbători anul acesta Crăciunul? Va fi o inimă caldă, plăcută; sau un sloi de gheață?
Va fi anul acesta diferit? Va fi din nou o sărbătoare doar a trupului, sau mintea și inima noastră vor fi cuprinse de focul bucuriei? Vom avea pace anul acesta?
Astăzi am celebrat prin muzică și gânduri Nașterea Mântuitorului. Aceste gânduri să nu ne părăsească și la acest Crăciun întreaga laudă să fie a Pruncului născut în Betleem, care își face simțită prezența și astăzi și  ne aduce pace în suflet.               

10. Laudă fie adusă Celui ce s-a născut în Betleem/Hai deschide inima ta

Christmas Music (28)


4 decembrie 2015

29 noiembrie 2015

... butterfly wings ... (8)

”Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi” (2 Timotei 2:12)

 Portret pentru Cer

Benone Burtescu

Cum ar trebui s-arate
Ochiul care peste-o clipă
Va ajunge să privească
Slava Domnului Isus
Chip de slavă-mpărătească?
Prin ce lacrimi de iubire
Se va face limpezire?

Cum ar trebui să cânte
Biruința-n văi de jale
Limba care peste-o clipă
Va fi pusă ca să strige
Aleluia, osanale?
Vorba cum să o rostească
Pentru lumea îngerească?

Din noian de glasuri multe
Ce ar trebui s-asculte
Cel ce peste-o clipă poate
Dinspre pajiștea iubirii
Dinspre muntele dreptății
Invitat va fi s-asculte
Vocile eternității.

Cum ar trebui să bată
Cu ce foc, cu ce iubire
Inima ce deîndată
     Va începe nemurire?
Inima spre ceruri duce
Ritmul stabilit pe cruce?

Cum ar trebui să fie
Haina albă-n curăție
Pentru cel ce va începe
Sărbători de veșnicie?
Cum ar trebui s-arate
Fără pată, fără vină
Cel ce vrea cu îngeri parte
În vecia de lumină?
Fiecare, fiecar
Trebuie să treacă focul
Probelor de-asemănare
Cât Sinaiul, cât Golgota
Pentru cer înfățișare.

Doamne, de minuni eterne
Doar un ceas ne mai desparte
Și de chipul slavei Tale
Suntem încă prea departe.

Să renaștem din ruine
Rugă înălțăm spre Tine:

Fă ca-n ziua cercetării
Glasul Tău să nu condamne,
După chipul slavei Tale
Chipul nostru schimbă-l, Doamne.         


  *sursa poza AICI

2 noiembrie 2015

Mi-e dor...

Mi-e dor să-mi torn gândurile pe hârtie...
Dar mi-am irosit cuvintele pe realitate
Și mi-a secat imaginația...
Îmi e dor să-mi moi degetul în albastru
Și să-mi trasez visele
Pe pânza asfințitului...

Mi-e dor să mai aud frumosul
Atingând ușor clapele pianului
Făurind amintiri...
Îmi e dor să-mi privesc sufletul
Revărsat în priviri;
S-a ascuns în spatele obloanelor,
Și hrănindu-se cu propria speranță -
Abia mai pâlpâie plăpând...
Mi-e dor... și-atât...
(R.A. - 01.11.2015)

19 martie 2015

... Heaven ... from my backyard ... (33)


Uneori, inima vede ceea ce ochiul nu pătrunde. 
(H. Jackson Brown Jr.)
(19.03.2015)

23 februarie 2015

... Heaven ... from my backyard ... (32)


 Dreams are the seeds of change. Nothing ever grows without a seed, and nothing ever changes without a dream. Debby Boone


(23.02.2015)

2 ianuarie 2015

... friday night lyrics ... (34)


Be the light in the crack
Be the one that’s been there on a camel’s back
Slow to anger quick to laugh
Be more heart and less attack

Be the wheels not the track
Be the wanderer that’s coming back
Leave the past right where it’s at
Be more heart and less attack

The more you take the less you have
Cuz it’s you in the mirror staring back
Quick to let go slow to react
Be more heart and less attack

Ever growing steadfast
And if need be the one that’s in the gap
Be the never turning back
Twice the heart any man could have

Be the wheels not the track
Be the wanderer that’s coming back
Leave the past right where it’s at
Be more heart and less attack
Be more heart and less attack
Be more heart and less attack

I stuck my hat out I caught the rain drops
I drank the water I felt my veins block
I’m nearly sanctified I’m nearly broken
I’m down the river I’m near the open

I stuck my hat out I caught the rain drops
I drank the water I felt my veins block
I’m near the sanctified I’m near broken
I’m down the river I’m near the open

I’m down the river to where I’m going


(Needtobreathe)