24 decembrie 2015

Pacea, darul prețios oferit lumii
- Pacea, darul preţios oferit lumii -


1. Colindă, colindă (Ascultaţi cu toţii cum vă colindăm)

Este luna decembrie și se apropie Sărbătoarea îndrăgită de majoritatea celor mari și de toți cei mici.
De Crăciun, celebrăm sărbătoarea care a avut loc în urmă cu mai bine de 2000 de ani – nașterea Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat într-un prunc gingaș, în familia unor oameni simpli – Iosif și Maria.
Nu s-a născut într-un palat în Ierusalim, ci într-un staul umil, în Betleem. O iesle plină cu paie i-a fost primul pătuț, o iesle ce parcă prevestea cursul umil al vieții Celui ce a venit să se ofere ca jertfă supremă și să ridice păcatul lumii.
Cineva a spus:  Dumnezeu recrutează de cele mai multe ori persoane din groapă, nu de pe piedestal.” Aceasta s-a intamplat de-a lungul istoriei, cu privire la Ghedeon, David, Estera, Daniel și a fost valabil și în noaptea când s-a născut Domnul Isus. Corul de îngeri care a vestit nașterea Mântuitorului nu s-a prezentat la palatul regal din Ierusalim și nici nu i-a oferit lui Irod un concert in exclusivitate. Biblia ne spune că melodia care vestea minunea nașterii lui Isus, a ajuns prima dată la urechea unor păstori care își vegheau turmele pe câmp în preajma Betleemului. Păstorii au ascultat ceea ce îngerul le-a spus și au fost primii oaspeți ai Regelui.
Din glorii în glorii, S-a născut Isus – Mesia – Mântuitorul  vestit din vechime și mult așteptat.

2. Din glorii în glorii

În momentul nașterii lui Isus, niște înțelepți din Răsărit studiau cerul, pentru a desluși semnele vremii. Deodată au văzut o nouă stea... Nu era doar un astru obișnuit,  era Steaua care vestea nașterea unui Împărat cum n-a mai fost până atunci pe Pământ. Hotărârea lor a fost Să-L caute pe acest Împărat ca să I se închine, oricât de greu ar fi fost drumul pe care trebuiau să-L urmeze.
Călătoria spre Israel a fost lungă, de aproximativ 2 ani, și în tot acest timp, au existat ocazii când poate renunțarea și întoarcerea acasă părea cea mai bună opțiune. Dar ei au fost credincioși celor înțelese și au urmat Steaua călăuzitoare o vreme, până când au intrat în Ierusalim și s-au gândit că Regele nou născut ar trebui să fie în palatul regal. Acolo l-au întâlnit pe Irod și au realizat că abaterea de la Steaua călăuzitoare duce pe un drum greșit. Când au înțeles acest lucru, au plecat de la palat și au continuat pe drumul indicat de Stea. Astfel, au ajuns în Betleem  și au găsit pe Iosif, Maria și copilașul Rege într-o casă. I s-au închinat, și I-au adus daruri: aur, smirnă și tămâie.
Ce dăruim noi Domnului Isus? 
  
3. Departe într-un staul
4. O, noapte, preasfinţită

Toate profețiile din vechime cu privire la Mesia s-au adeverit la nașterea Domnului Isus, una din cele mai frumoase se afla în cartea Isaia, în capitolul 9:
”Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii, şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la împărţirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.”
               
5. El vine liniștit

Mesaj pastor

6. Pace în veci
               
Domnul Isus a venit in lume ca Domn al Păcii, să aducă liniște în viețile zbuciumate ale oamenilor.  Îngerii au cântat: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.Oare înțelegem noi această pace? Oare îi suntem plăcuți lui Dumnezeu?!
Israeliții credeau că Mesia îi va scăpa de sub robia romană, că pacea înseamnă libertate. Și astăzi trăim într-o lume plină de conflicte, în care toți căutăm pacea sub diverse forme, dar nu la Acela care o poate da.
La un moment dat in timpul lucrării Sale pe pământ Domnul Isus a făcut următoarea afirmație: ”Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima,: nici să nu se înspăimânte.” 
Domnul Isus a venit să ne ofere pace cu Dumnezeu: Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea.  El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape”
Vestea Nașterii Mîntuitorului a adus pace în inimile unora și tulburare în inimile altora. Ce aduce aceasta veste  în inima ta? 
Accepți să ai pace cu Dumnezeu?

 7. Veste-am adus

Cea mai mare veste adusă vreodată omenirii a fost că s-a născut Isus, Mântuitorul. El îți poate aduce împăcarea sufletului cu Dumnezeu, o viață plină de liniște în mijlocul furtunilor pământești și viața veșnică alături de Dumnezeu. O astfel de veste ar trebui să aducă pace și bucurie în suflet, care să se reverse și spre alții, nu doar o dată pe an, ci în fiecare zi.
Armonizați-vă sufletele și cântați toți de bucurie!


8. Cântați toți de bucurie
9. Toți să cântăm

Domnul Isus a ales să coboare pe pământ, să ia chip de om, ca să ni-L prezinte pe Dumnezeu mai de-aproape. Atunci, S-a născut într-un staul rece, iar astăzi așteaptă să fie primit altfel. Se apropie momentul Sărbătorii. Cu ce fel de inimă vom sărbători anul acesta Crăciunul? Va fi o inimă caldă, plăcută; sau un sloi de gheață?
Va fi anul acesta diferit? Va fi din nou o sărbătoare doar a trupului, sau mintea și inima noastră vor fi cuprinse de focul bucuriei? Vom avea pace anul acesta?
Astăzi am celebrat prin muzică și gânduri Nașterea Mântuitorului. Aceste gânduri să nu ne părăsească și la acest Crăciun întreaga laudă să fie a Pruncului născut în Betleem, care își face simțită prezența și astăzi și  ne aduce pace în suflet.               

10. Laudă fie adusă Celui ce s-a născut în Betleem/Hai deschide inima ta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu