10 aprilie 2010

I BELIEVE... (23)

I believe... That even when you think you have no more to give, when a friend cries out to you - you will find the strength to help.

Cred ca... Pana si atunci cand crezi ca nu mai ai nimic de dat, daca un prieten te striga - vei gasi forta necesara pentru a ajuta.

Domnul sa ne da puterea de a nu ramane insensibili la nevoile altora!!! 

2 comentarii: